IV Szwadron Zwiadu

image

W Stanicy Hucuł działa IV Szwadron Zwiadu im. 21. Pułku Ułanów Nadwiślańskich. Liczy on około 16 osób. W ramach naszego szwadronu kontynuujemy tradycje ułańskie, bierzemy udział w defiladach z okazji świąt państwowych i kościelnych (3 maja, 11 listopada), uczestniczymy ponadto w corocznym Zlocie na Groniu Jana Pawła II z okazji Dnia Papieskiego (ok. 16 października).

IV Szwadron Zwiadu bierze udział w imprezach organizowanych przez 21. Pułk Ułanów Nadwiślańskich, między innymi w urządzanej dla dzieci niepełnosprawnych „jeździe za marchewkę”, w sierpniu wyrusza na pielgrzymkę konną do Kalwarii Zebrzydowskiej, a z okazji 1 września pod Mokrą koło Częstochowy składa hołd w miejscu bohaterskiej walki 21. Pułku Ułanów Nadwiślańskich.

Nasi jeźdźcy uczestniczą również w Rajdzie Papieskim, w rajdach PTTK, dożynkach i innych imprezach gminnych oraz w imprezach o charakterze sportowo-rozrywkowym.